Najczęściej zadawane pytania

Spis treści
 1. Czego się tutaj dowiem?
 2. O co więc chodzi?
 3. Po co mi to?
 4. Czy trudno jest uzyskać pozwolenie na broń?
 5. Kto wydaje pozwolenia na broń?
 6. Czy aby uzyskać pozwolenie potrzebne są znajomości?
 7. Jeśli kiedyś skazano mnie za sprawy podatkowe, mam jakieś szanse?
 8. Kiedyś w przeszłości pojawił się u mnie epizod z depresją, mam jakieś szanse?
 9. Jestem mundurowym, czy to lepiej?
 10. Jestem byłym mundurowym, też mam lepiej?
 11. Jestem myśliwym, co wtedy?
 12. Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?
 13. Można uzyskać broń będąc dorosłym, ale nie mając 21 lat?
 14. Jakie są drogi uzyskania polecanych typów pozwoleń?
 15. W porządku, rzeczywiście możliwości jest wiele. A wy co polecacie?
 16. Dlaczego mam robić dwa pozwolenia na raz?
 17. Co to jest dopuszczenie?
 18. No dobrze. Porozmawiajmy więc o kosztach polecanej przez Was drogi?
 19. Co możemy nazwać bronią kolekcjonerską? Czy to jakieś zabytki?
 20. Czy nie lepiej mieć pozwolenie do celów kolekcjonerskich w pełnym zakresie?
 21. Czy na pełne pozwolenie kolekcjonerskie mogę kupić broń samoczynną?
 22. Czy egzamin na pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest trudny?
 23. Czy pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest rzeczywiście gorsze niż „sport + kolekcja”?
 24. Czy mogę strzelać na strzelnicy bez pozwolenia na broń?
 25. Kto to jest prowadzący strzelanie?
 26. Ile kosztuje członkostwo w KS Do Celu?
 27. Czy wy jakoś obchodzicie prawo?
 28. Jakie warunki muszę spełnić, żebyście mnie przyjęli?
 29. Nie potrzebuję wprowadzającego?
 30. Jak szybko otrzymam potwierdzenie członkostwa?
 31. A co, jeśli mam inne pytanie?
Czego się tutaj dowiem?

Odpowiedzi na ewentualne pytania to opis dla laików, skracający 80 stron prawa do nieco ponad 30 minut. Wiedza pochodzi z UoBiA (Ustawy o Broni i Amunicji), rozporządzeń do niej, for internetowych i osobistych doświadczeń z WPA. Krótkie podsumowanie długiego tekstu: uzyskanie pozwolenia na broń jest na prawdę ŁATWE. Nie jesteśmy w tym miejscu pionierami. Braterstwo.eu uczyniło to przed nami i jest to wielkie „chapeau bas” dla nich. My jedynie chcemy pomóc w rozszerzaniu działa o rejon południowo wschodni naszego kraju. Na początku naszej działalności będziemy więc korzystać ze sprawdzonych wzorców i gotowych rozwiązań. Stowarzyszenie będziemy jednak rozwijać w oparciu o własne pomysły i rozwiązania które będą odpowiedzią na potrzeby członków naszego stowarzyszenia.  

Inny opis (także autorstwa Braterstwo.eu) znajdziesz w lekcji Jak uzyskać broń na ich portalu szkoleniowym PatentStrzelecki.eu. Też możesz poczytać bo warto.

O co więc chodzi?

KS Do Celu to stowarzyszenie kolekcjonersko strzeleckie mające na celu promowanie użytkowania broni palnej, strzelania z niej i kolekcjonowania. Zachęcamy praworządnych obywateli do występowania o pozwolenie na broń i brania udziału w tym hobby. Prowadzimy obecnie stowarzyszenie kolekcjonerów broni. Niebawem jednak planujemy je rozszerzyć o sekcję sportową.

Po co mi to?

Członkostwo w naszym stowarzyszeniu to „ważna przyczyna” do wydania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich, zgodnie z art. 10 ust. 3 UoBiA. Zatem składając wniosek o pozwolenie na broń do tych celów możesz podeprzeć się dokumentami, które od nas uzyskasz.

Nasze stowarzyszenie powstało z pasji. Wcześniej funkcjonowaliśmy w węższej formule jaką była Grupa Aktywności Terenowej ZIEMIA PRZEMYSKA, więc poza formalnościami organizujemy dużo aktywności związanych z wypadami na strzelnicę.

Czy trudno jest uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń dla osób mundurowych nie jest trudne. Wiele jednak zależy od osobistych motywacji. Jak uzyskać pozwolenie na broń przez osoby mundurowe zostało opisane na stronie specjalny poradnik. Z kolei uzyskanie pozwolenia do celów sportowych, jest łatwiejsze niż uzyskanie prawa jazdy. Trwa około 6 miesięcy i kosztuje nieco ponad 2 tys zł. Zarówno cena, jak i czas oczekiwania zależą od organizacji, do której się zapiszesz, ale zdecydowana większość osób wyrabia się w tym terminie i budżecie.

Rzeczywistej pracy to około 3 tygodni, reszta to oczekiwanie z powodu biurokracji.

Kto wydaje pozwolenia na broń?

Policja. Wysyłasz do nich listem poleconym lub kurierem komplet wymaganych prawem dokumentów do WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych) w odpowiedniej ze względu na adres zamieszkania komendzie wojewódzkiej policji (KWP). Oni to przetwarzają (czasem 1-2 miesiące) i jak spełniasz proste wymogi to wydają pozytywną decyzję administracyjną. W przypadku zawodowych osób mundurowych pozwolenie na broń wydaje Żandarmeria Wojskowa.

Czy aby uzyskać pozwolenie potrzebne są znajomości?

Procedura uzyskania pozwolenia na broń jest nie uznaniowa i zależy wyłącznie od faktów. Jeśli masz skończone 21 lat, nie masz na koncie wyroku i Twoje zdrowie psychiczne jest bez zarzutu – bez problemu uzyskasz pozytywną decyzję!

Jeśli kiedyś skazano mnie za sprawy podatkowe, mam jakieś szanse?

Prawie każde skazanie ulega zatarciu po upływie czasu. Zatem sprawdź ile czasu musi minąć aby Twój wyrok się zatarł. Jeśli termin już minął, jesteś w obliczu prawa osobą niekaraną i możesz wnioskować o pozwolenie, które zostanie Ci wydane, jeśli spełniasz pozostałe warunki.

Nie wszystkie błędy w życiorysie znikają wraz z przedawnieniem. Czasem nawet zatarty wyrok może uniemożliwić nam drogę do legalnego posiadania broni palnej, gdy popełniony czyn zdaniem WPA wskazuje na ryzyko ponownego stworzenia zagrożenia dla siebie lub otoczenia. Więcej informacji w orzeczeniu II OSK 1683/13 NSA

Jeśli masz na koncie zatarty wyrok, zgodnie z prawem jesteś osobą niekaraną. Policja jednak widzi te dane w swoim systemie (KSIP), gdzie nieaktualne i zbędne dane zalegają praktycznie bezterminowo. Na tej podstawie Policja potrafi odwołać się od pozytywnych badań lekarskich, wysyłając do orzecznika, który potrafi coś znaleźć każdemu badanemu. Żeby nie mieć do czynienia z takim aparatem represji, wyczyść KSIP (poszukaj informacji na internecie jak). Sztuczka z badaniami robi się w Policji popularna, więc pomyśl o tym przed wnioskiem.

Kiedyś w przeszłości pojawił się u mnie epizod z depresją, mam jakieś szanse?

Jeśli problem ustąpił i minęło od niego trochę czasu, to masz cień szansy. Sytuację musi ocenić psycholog i psychiatra (przejdziesz takie badania przed wysłaniem wniosku do WPA) i tylko oni mogą zdecydować. Jeśli od lat dobrze funkcjonujesz, może się udać. Pamiętaj, że w spornych sytuacjach lekarze często odmawiają pro forma.

Jeśli masz wątpliwości co do swojego zdrowia, nie występuj o broń.

Jestem mundurowym, czy to lepiej?

Jeśli jesteś funkcjonariuszem służb mundurowych: policjantem, żołnierzem, strażnikiem granicznym, służbą więzienną, CBA, ABW itp to jest to łatwiej, taniej i szybciej.

W takim przypadku jesteś zwolniony z egzaminów ze znajomości prawa i obsługi broni – w ramach broni, na którą masz zaliczone przeszkolenie, a także z badań lekarskich, o ile masz przydzieloną broń służbową. Idealnym pozwoleniem wtedy jest pozwolenie kolekcjonerskie, bo prawie nic nie kosztuje. Takie pozwolenie można uzyskać nawet w kilka dni (jeśli Cię lubią i masz znajomych), a na spokojnie w kilka tygodni.

Jestem byłym mundurowym, też mam lepiej?

Niestety, nie. Prawo nie przewiduje zwolnień dla byłych mundurowych, więc czeka Cię taka sama droga jak cywila. No bo jesteś już cywilem.

Jestem myśliwym, co wtedy?

Lubimy tu wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej. Droga myśliwska jest droższa, dłuższa, trudniejsza i gorsza dla osób, które są po prostu zainteresowane posiadaniem broni palnej, a nie polowaniami.

Myśliwi w Polsce stanowią największy odsetek posiadaczy pozwoleń i jeśli którykolwiek z nich chciałby uzyskać także broń do celów kolekcjonerskich to z przyjemnością zapraszamy do nas.

Porady w Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczą głównie broni sportowej do celów kolekcjonerskich, ale tak samo można wystąpić też o broń myśliwską do celów kolekcjonerskich i sposób postępowania będzie analogiczny. Warto pamiętać, że broń myśliwska nie zawiera w sobie broni krótkiej, ani broni bocznego zapłonu. Przykre, ale niestety prawdziwe.
Jeśli jako myśliwy chcesz zrobić pozwolenie na broń krótką lub boczny zapłon, to najlepsza droga jest identyczna jak dla bezbronnego: od początku sport + kolekcja.

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce nie ma jednego pozwolenia na broń. Jest kilka różnych rodzajów pozwoleń, które uprawniają do różnego typu broni, mają różne wymagania, są łatwiejsze lub trudniejsze w uzyskaniu. Wszystkie te pozwolenia łączą warunki wstępne: skończone 21 lat, niekaralność, zdrowie psychiczne, zamieszkanie na terenie kraju.

Nie wszystkie rodzaje pozwoleń są tutaj omawiane. Niektóre są za drogie (szkoleniowe, ochrona osób i mienia), nieosiągalne bez znajomości (ochrona osobista), ograniczone (pamiątkowe, do rekonstrukcji historycznych) albo mają gorszy stosunek wysiłku do możliwości (łowieckie) niż opisana niżej droga. Polecamy to co niżej, bo to jest sprawdzone, działa i pozwala na największą swobodę.

Można uzyskać broń będąc dorosłym, ale nie mając 21 lat?

Tak, jest taka opcja. Art. 15 ust 2 UoBiA mówi, że na wniosek pewnych organizacji (kluby sportowe, PZŁ, stowarzyszenia obronne) można uzyskać pozwolenie mając skończone jedynie 18 lat. Taka możliwość dotyczy pozwoleń do celów myśliwskich lub sportowych i nie jest zbyt popularna, choć część organizacji wystawia niezbędne dokumenty swoim członkom.

Jakie są drogi uzyskania polecanych typów pozwoleń?

Broń do celów sportowych: zapisz się do klubu sportowego, zdaj patent, uzyskaj licencję PZSS, zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA. Zwykle pozwolenia są na 4-8 sztuk broni. W niektórych WPA w Polsce można uzyskać pozwolenia na większą ilość.

Broń do celów kolekcjonerskich: zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego (np. do nas), zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA, zdaj dosyć trudny egzamin przed Policją. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni.

Bron sportowa do celów kolekcjonerskich: zrób patent i uzyskaj licencję PZSS, zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, wyślij wniosek do WPA. Jest to ograniczenie „pozwolenia do celów kolekcjonerskich” do broni sportowej, dzięki temu mając licencję PZSS, uzyskujesz zwolnienie z (często nieprzyjemnego) egzaminu na Policji. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni. W niektórych WPA w Polsce można uzyskać pozwolenia na większą ilość.

Dopuszczenie do broni sportowej: zrób badania, wyślij wniosek do WPA.

W porządku, rzeczywiście możliwości jest wiele. A wy co polecacie?

Zrób pozwolenie na broń sportową, pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich oraz dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej.

Złóż naraz dokumenty w WPA na te trzy uprawnienia. Składając wnioski jednocześnie robisz tylko raz niezbędne badania lekarskie oraz jesteś zwolniona/y z egzaminu przed Policją (patent + licencja zwalnia z egzaminu na broń sportową).

Przykładowy wniosek o wydanie takiego kompletu pozwoleń jest na naszej stronie w zakładce Wzory pism, przepisy.

Rozszerzona wersja opisu jest też w lekcji Jak uzyskać pozwolenie na broń na PatentStrzelecki.eu, czyli na stronie szkoleniowej z prawa i regulaminów strzeleckich przygotowanej przez Braterstwo.eu.

Dlaczego mam robić dwa pozwolenia na raz?

Bo mają zalety, które się wzajemnie dopełniają, a dodatkowy koszt jest pomijalny.

Pozwolenie do celów sportowych minimalizuje styczność z niechętnymi instytucjami, jak Policja. Gdyby Policja nie musiała wydawać pozwoleń, nie robiliby tego. Wiadomo o tym z niedawnej historii: kilka lat temu nie musieli wydawać i uzyskanie własnej broni było dużym osiągnięciem.

Jednocześnie pozwolenie do celów sportowych jest ograniczane, jeśli chodzi o ilość broni, jaką będziesz mieć prawo kupić. Zależy od województwa (WPA mają różne standardy), normą jest 4-8 sztuk, przy czym wnioskując o więcej niż 5 trzeba dołączać dodatkowe, uznaniowe dokumenty. To kosztowne, czasochłonne i często dalej ilość na pozwoleniu nie przekroczy 8. Są jednak w Polsce WPA które wydają pozwolenia na większą ilość.
Dodatkowo, pozwolenie sportowe wymaga przynależności do PZSS, brania udziału w zawodach i regularnych opłat co roku, by je utrzymać.

Pozwolenie do celów kolekcjonerskich jest wydawane na więcej sztuk. Standardem jest 10 sztuk, które można później dodatkowo rozszerzyć. Są jednak w Polsce WPA które wydają pozwolenia na większą ilość. Pozwolenie kolekcjonerskie jest tanie i łatwe w utrzymaniu. Nie wymaga aktualnej licencji zawodniczej, ani uczestnictwa w zawodach. Nie trzeba się też liczyć z regulaminami PZSS, które czasem dokuczają sportowcom.

Posiadając oba pozwolenia, mamy wszystkie zalety. Omijamy trudny egzamin na Policji, część broni (zarejestrowanej do celu sportowego) możemy nosić załadowaną, łącznie mamy pozwolenie na znacznie większą ilość sztuk niż przy samym sportowym, a jeśli nie chcemy lub nie możemy dalej spełniać wymogów PZSSu to wystarczy przerejestrować posiadaną broń na cel kolekcjonerski i utrzymamy pozwolenie z minimalnymi kosztami rocznymi.

Co to jest dopuszczenie?

Dopuszczenie do posiadania broni jest swego rodzaju pozwoleniem na broń, które upoważnia do używania broni stanowiącej własność podmiotu (klubu, firmy szkoleniowej, strzelnicy itp.) w takich celach na jakie zostało wydane pozwolenie na broń temu podmiotowi.
Dopuszczenie pozwala na noszenie, przemieszczanie, używanie itp. broni obiektowej czyli broni posiadanej na świadectwo. Dzięki temu możemy wziąć broń klubową i jechać z nią przez cały kraj na zawody.

Poruszając się z bronią obiektową należy mieć przy sobie dwa dokumenty: 1) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, 2) świadectwo broni czyli kartonik wypisywany przez Policję na każdy egzemplarz broni obiektowej (świadectwem broni dysponuje klub).

No dobrze. Porozmawiajmy więc o kosztach polecanej przez Was drogi?

Zapisując się do KS Do Celu wygląda to obecnie tak:
Obecnie jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim. Z łatwością takie pozwolenie uzyskają zawodowe osoby mundurowe. Pomagamy więc w uzyskaniu pozwolenia do celów kolekcjonerskich. Ubiegamy się jednak o licencję sportową PZSS. Po jej uzyskaniu również będziemy pomagać w uzyskaniu pozwolenia do celów sportowych.
50 zł składka roczna w pierwszym roku członkostwa.
242 zł wniosek o wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich i 10 zł dopuszczenie.
Łączna suma: 302zł.

Powyższe kroki są rozpisane dokładnie na stronie Procedur.

Co możemy nazwać bronią kolekcjonerską? Czy to jakieś zabytki?

Nie. Broń sportowa do celów kolekcjonerskich. Normalna broń jaką można kupić w każdym sklepie z bronią, działająca.

Czy nie lepiej mieć pozwolenie do celów kolekcjonerskich w pełnym zakresie?

Zawsze lepiej mieć coś w pełnym zakresie niż ograniczonym. Ale takie pozwolenie wiąże się z egzaminem przed Policją. Są mniej zainteresowani poszerzaniem dostępu do broni palnej niż kluby sportowe, które żyją ze składek swoich członków. Zatem Policja ma zdecydowanie większą motywację, żeby dać trudny egzamin i czepiać się bzdur niż kluby sportowe.
Unikając kontaktu z Policją zyskuje się spokój i pozytywny wynik starań.

Pełen zakres kolekcjonerski nie różni się wiele od broni sportowej. Można dodatkowo kupić: broń gazową i alarmową, rakietnice, broń centralnego zapłonu o kalibrze powyżej 12 mm (np. pewne rodzaje broni myśliwskiej) oraz broń do rekonstrukcji historycznych (strzelająca ślepakami, ogniem ciągłym). Są to raczej mocno wyspecjalizowane, mało praktyczne albo dosyć drogie konstrukcje. Zdecydowana większość osób odpuszcza te dodatki na rzecz uniknięcia szarpaniny z Policją.

Czy na pełne pozwolenie kolekcjonerskie mogę kupić broń samoczynną?

Nie, dla cywili samoczynna (automatyczna) broń jest niedostępna. Można uzyskać taką broń na pozwolenie do celów szkoleniowych na podstawie umowy szkolenia służb ochroniarskich.
Wymaga ono posiadania działalności gospodarczej i magazynu broni. Jest więc drogie do uzyskania i utrzymania, jeśli nie jesteś przedsiębiorcą.

Czy egzamin na pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest trudny?

Tak, jest trudny. Często oblewa go ponad połowa podchodzących. Kosztuje sporo, a jedyna dopuszczalna poprawka 50% tej kwoty. Wiele osób ma poprawki, bo pytania są często podchwytliwe i dotyczą szczegółów.
Równie trudna jest część praktyczna, która wymaga zdobycia określonej ilości punktów podczas strzelania do tarczy. Z cudzej broni bywa to nieosiągalne (bo broń może być przestawiona w inny punkt niż środek tarczy). Taki egzamin jest trudniejszy niż egzamin na patent, który wymaga wyłącznie skupienia.

Nie polecamy tej drogi, choć ludzie wkładają więcej pracy i zdają, da się. Ale bez wątpienia łatwiej jest pójść drogą broni sportowej + sportowej do celów kolekcjonerskich. Oczywiście nie mamy 100% wiedzy. Pojawiają się relacje pozytywne z egzaminów w niektórych województwach.

Czy pełne pozwolenie kolekcjonerskie jest rzeczywiście gorsze niż „sport + kolekcja”?

Dla większości osób: raczej tak. Stosując różne „manewry” można próbować obniżyć koszty egzaminu. Strzelania z modeli policyjnych da się nauczyć na kilku dodatkowych treningach. Teoria wymaga dodatkowej pracy, bo pytania bywają naprawdę podchwytliwe i nielogiczne, ale także jest do opanowania. W przypadku pełnego pozwolenia kolekcjonerskiego procedura potrafi być szybsza (w ciągu 2 miesięcy) niż idąc drogą sportową, co jest głównym plusem.

Podobno egzamin przed WPA nie jest niemożliwy do zdania, tylko często przychodzą na niego ludzie nieprzygotowani – wysyłani z pracy, lub tacy którym się zdaje, że skoro pracują w ochronie, to już „umią” wszystko i nie trzeba się uczyć.

Na pewno trzeba znacznie lepiej znać UoBiA i wszystkie akty prawne, a także trenować strzelanie więcej niż w przypadku drogi sportowej i umieć brać poprawki na źle ustawione przyrządy. Część osób rezygnuje z broni bocznego zapłonu, która jest najtrudniejsza w zaliczeniu.

Sport + kolekcja są łatwiejsze do uzyskania dla normalnego hobbisty. Pełna kolekcja zwykle wiąże się z poprawkami, stresem, rezygnacją z części możliwości (np. z bocznego zapłonu, bo ma wymagającą część praktyczną) i niestety nie świadczy dobrze o naszym państwie, czy podejściu do praworządnych obywateli. Lepiej omijać.

Czy mogę strzelać na strzelnicy bez pozwolenia na broń?

Tak, możesz strzelać bez pozwolenia. Możesz wziąć od kogoś z pozwoleniem jego broń (gdy się na to zgodzi), możesz ją pożyczyć od administratora obiektu (jeśli mają broń na wypożyczenie) itp. Możesz też dać swoją broń innej osobie (musi być tylko trzeźwa) do postrzelania.

Na strzelnicy bywają także dzieci. Na temat strzelania z dziećmi warto poczytać regulamin strzelnicy, ale nikogo to nie oburza.

W trakcie strzelania musi być obecny prowadzący strzelanie. Na niektórych strzelnicach zawsze są prowadzący, a na niektórych sami musimy zadbać o obecność takiej osoby. Trzeba się dowiedzieć przed pierwszym strzelaniem i trzymać rękę na pulsie.

Kto to jest prowadzący strzelanie?

Rolą prowadzącego strzelanie jest wyznaczanie stanowisk, decydowanie o przebiegu strzelania, czuwanie nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem strzelania. Jest to osoba odpowiedzialna za porządek i mająca władzę go egzekwować.
Uprawnienie prowadzącego strzelanie uzyskuje się po krótkim kursie z zakresu bezpieczeństwa, organizacji działań na strzelnicy, komend, pierwszej pomocy oraz prawa.

Ile kosztuje członkostwo w KS Do Celu?

Zwykłe członkostwo to 50 zł rocznie w pierwszym roku członkostwa. W kolejnych latach członkostwa koszt wyniesie 20 zł rocznie. Kwota zawiera wszystkie wymogi formalne oraz pełnię możliwości dostępu do oferty stowarzyszenia.

Czy wy jakoś obchodzicie prawo?

Nie ma u nas mowy o obchodzeniu przepisów, czy ich łamaniu. Jesteśmy działającym, w pełni legalnym stowarzyszeniem, wpisanym do ewidencji, przestrzegającym wszystkich reguł, wypełniamy obowiązki sprawozdawcze, odbieramy korespondencję. Regularnie się spotykamy, organizujemy instruktaże. Wiele z nich jest dostępnych dla osób nie związanych bezpośrednio ze stowarzyszeniem. Nie jesteśmy wirtualnym klubem. Działamy realnie w terenie na lokalnych strzelnicach.

Jakie warunki muszę spełnić, żebyście mnie przyjęli?

Musisz być zainteresowany bronią palną: strzelectwem, kolekcjonowaniem. Musisz poświadczyć chęć dołączenia wypełniając formularz i Dołącz do nas i wpłacając drobną składkę na wygenerowany dla Ciebie indywidualny numer konta. Nic prostszego.

Nie potrzebuję wprowadzającego?

Nie, nie potrzebujesz wprowadzającego, ani zaświadczenia z urzędu, ani cenzurki ze szkoły, ani pochwały od proboszcza. Jesteś dorosłą jednostką, w pełni praw obywatelskich i to wystarcza.

Jak szybko otrzymam potwierdzenie członkostwa?

Gdy tylko zostaniesz przyjęty do Stowarzyszenia (po zaksięgowaniu składki), uzyskujesz wszelkie prawa Członka. Zaświadczenie przesyłamy na żądanie, które można zgłosić w Twoim profilu.

Automatycznie generujemy także zaświadczenia elektroniczne, podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem. Nie musisz czekać na pocztę, uzyskasz od nas wszystkie dokumenty w ciągu kilku dni, bez wychodzenia z domu!

A co, jeśli mam inne pytanie?

Spróbuj sprawdzić na naszej podstronie z dodatkowymi pytaniami Inne pytania, gdzie publikuję rzadsze pytania i odpowiedzi na nie. Jeśli tam nie znajdziesz tego, co szukasz, napisz do mnie maila (jest w menu Kontakt).

Po dołączeniu do organizacji możesz korzystać z naszego forum, gdzie dodatkowo pomogą dziesiątki innych pasjonatów strzelectwa.

Scroll to Top