Pobierz: wzory pism, przepisy

Stowarzyszenie KS Do Celu
Statut KS Do Celu
Wypis z KRSu
Deklaracja członkowska KS Do Celu

Wnioski o pozwolenia

Broń sportowa, sportowa do celów kolekcjonerskich i dopuszczenie:
W WPA polecamy złożyć trzy wnioski osobno, ponieważ są to trzy odrębne postępowania. Do każdego wniosku osobno należy załączyć osobne załączniki wskazane na końcu wniosku jako załączniki. Wpłaty za pozwolenia również sugerujemy dokonać osobno. Osobno za pozwolenie do celów kolekcjonerskich, osobno do celów sportowych oraz osobno dopuszczenie. WPA będzie łatwiej odnaleźć wpłaty na koncie. Powinno być szybciej, sprawniej i profesjonalniej.

Pola we wniosku zaznaczone na czerwono to miejsca w których należy podstawić dane dot. wnioskodawcy.
Wniosek o wydanie pozwolenia do celów sportowych w formacie .docx
Wniosek o wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich w formacie .docx
Wniosek o dopuszczenie do posiadania broni palnej w formacie .docx

Broń centralnego zapłonu i gładkolufowa do celów kolekcjonerskich dla policjantów (itp.)
Pola we wniosku zaznaczone na czerwono to miejsca w których należy podstawić dane dot. wnioskodawcy.
Wniosek w formacie .docx

Broń dla żołnierzy.
Pola we wniosku zaznaczone na czerwono to miejsca w których należy podstawić dane dot. wnioskodawcy.
Wniosek w formacie .docx
Przede wszystkim zapoznaj się z pomocnym poradnikiem w temacie pozwoleń dla Żołnierzy!

Wniosek o rejestrację broni:
Pola we wniosku zaznaczone na czerwono to miejsca w których należy podstawić dane dot. wnioskodawcy.
Wniosek w formacie .docx

Wniosek o wydanie promesy (zaświadczenie do zakupu broni):
Pola we wniosku zaznaczone na czerwono to miejsca w których należy podstawić dane dot. wnioskodawcy.
Wniosek w formacie .docx

Inne:
umowa kupna – sprzedaży broni
umowa użyczenia broni do celów sportowych

Inne:
umowa kupna – sprzedaży broni
umowa użyczenia broni do celów sportowych
Przedstawione w tym miejscu dokumenty są oczywiście przykładowe. Nie mają formy powszechnie obowiązującej. Można je kształtować dowolnie.

Prawo:
Ustawa o Broni i Amunicji, aktualny druk
Rozporządzenie w sprawie przechowywania i przenoszenia broni palnej.
Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Regulaminy PZSS
Cały zbiór regulaminów PZSS jest dostępny na stronie PZSS. Na uwagę zasługują zwłaszcza regulaminy przeprowadzania kursu na patent, egzaminu na patent oraz dotyczące wydawania licencji zawodniczych.

Scroll to Top