Powstanie Stowarzyszenia

Dnia 3 czerwca 2023 roku w Przemyślu, na zebraniu założycielskim 17 członków Grupy Aktywności Terenowej ZIEMIA PRZEMYSKA na spotkaniu podjęli decyzję o powoałniu Stowarzysznia Kolekcjonersko – Strzeleckiego KS Do Celu. Uczestnicy grupy spotkali się na pikniku strzeleckim w sierpniu 2020r. Od tego momentu ta grupa osób zaczęła spotkania w celu spędzania części swojego wolnego czasu na strzelnicy. Po niespełna roku pierwsi z nich postanowili wziąć udział w zawodach strzeleckich a już pół roku później, znaczna część grupy, dzięki dołączeniu do ogólnopolskiego ruchu społecznego o nazwie Braterstwo.eu, cieszyła się własnym patentem strzeleckim. Dzięki zaangażowaniu naszego instruktora strzelectwa oraz przynależności do Braterstwa w wielu z nich zrodziła się nowa pasja, dzięki której udało się przyciągnąć nowych uczestników i poznać nowych kolegów. Braterstwo.eu to ogólnopolski ruch społeczny mający na celu ułatwienie uzyskania i utrzymania pozwolenia na broń oraz wymianę wiedzy i pomocy między pasjonatami broni palnej. Z powodzeniem działa w województwach dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, ale swoich członków z powodzeniem rekrutuje z całej Polski. Sprawiły to sposoby i atrakcyjne metody działania Braterstwa. Jednak dla osób mieszkających w odległych, od tych województw, miejscach Polski integracja sympatyków broni palnej bywa utrudniona z racji odległości, mimo iż czas spędzony na obiektach Braterstwa i w gronie ich ekipy to czas spędzony w przyjaznej atmosferze. Doświadczenia zdobyte podczas naszej niespełna trzyletniej amatorskiej działalności, oraz przynależność do największej w Polsce organizacji o charakterze kolekcjonerskim i strzeleckim, zainspirowały nas do utworzenia stowarzyszenia które poszerzyłoby możliwość rozwoju tych samych zainteresowań w oparciu o mieszkańców naszego regionu. Przyjmiemy do stowarzyszenia ludzi dzielących nasze zainteresowania, niezależnie od wieku, płci, czy zapatrywań politycznych. Nie szukamy podziałów. Naszym celem od samego początku jest popularyzacja strzelania, posiadania i kolekcjonowania broni palnej oraz strzelectwa sportowego. Chcemy, wraz z tymi którzy już nas uprzedzili, żeby duża ilość osób spełniających wymogi do posiadania broni palnej rzeczywiście korzystała również z możliwości bezpiecznego posługiwania się nią.

Scroll to Top