Poradnik dla żołnierzy RP

Ta strona prezentuje poradnik w sprawie uzyskiwania prywatnych pozwoleń na broń dla Żołnierzy RP w oparciu o aktualną sytuację prawną i zwyczaje Żandarmerii Wojskowej. Poradnik przygotowany został przez Braterstwo.eu. W celu ułatwienia uzyskania pozwolenia na broń mundurowym, pozwoliliśmy sobie z niego skorzystać.

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania: poczytaj wątek dyskusyjny na temat poradnika.

Spis treści
 1. Przepisy prawa
 2. Wymogi formalne
 3. Wniosek o pozwolenie
 4. Po złożeniu wniosku
 5. Po otrzymaniu pozwolenia
 6. Częste pytania
  1. Jaki jest minimalny staż służby?
  2. O czym trzeba pamiętać odnośnie stowarzyszeń kolekcjonerskich?
  3. Jaką broń można kupić na pozwolenie kolekcjonerskie?
  4. O co pyta ŻW podczas wywiadu środowiskowego?
  5. Co po odejściu do cywila?
  6. Mam inne pytanie!

Przepisy prawa

Posiadanie broni w Polsce jest obłożone obowiązkami i wymogami. Mimo tego, że żołnierze są zwolnieni z egzaminów (cywilni strzelcy muszą udowodnić znajomość prawa), to dalej muszą ich przestrzegać. Złamanie tych obowiązków może skutkować popełnieniem przez Ciebie wykroczenia lub wręcz przestępstwa, a także utratę pozwolenia na broń.

1. Ustawa o Broni i Amunicji, na stronie Sejmu RP.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, na stronie Sejmu RP.
3. Decyzja MON nr 143/MON z 09.05.2021 na stronie MON.

Jeśli wolisz się uczyc interaktywnie, rozważ przerobienie szkolenia PatentStrzelecki.eu. To kurs dla cywilów, którzy chcą opanować prawo i regulaminy strzeleckie. To więcej wiedzy niż musisz znać, ale lepiej być mądrzejszym niż mieć problemy.

Osobom z dostępem do MILNET-Z rekomenduję ściągnięcie ze strony KG ŻW podręcznika „Zasady realizowania i dokumentowania działalności ŻW w obszarze broni prywatnej”. OŻW realizują wszelkie czynności dokładnie wg tego podręcznika, bez żadnych odstępstw. Po zapoznaniu się z nim będziecie wiedzieli czego wymagają i czego się spodziewać np. podczas kontroli.

Wymogi formalne

Z racji zapisów prawa, w Polsce jest kilka różnych celów posiadania pozwoleń na broń. Różne cele mają różne wymagania. Dla mundurowych najłatwiejszą i najtańszą drogą jest uzyskanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich.

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich musisz:

1. nie stanowić zagrożenia dla siebie, innych i otoczenia (normalne osoby spełniają ten warunek domyślnie)
2. mieć udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim, np. KS Do Celu
3. złożyć do Żandarmerii Wojskowej wniosek o wydanie pozwolenia z niezbędnymi załącznikami.

Żołnierze mają łatwiej od cywilów i nie muszą przechodzić podchwytliwego egzaminu, ani załączać badań lekarskich.

Pierwszym krokiem jest zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Możesz to zrobić szybko, bez zbędnych formalności zapisując się do Stowarzyszenia KS Do Celu: 50 zł składki rocznej w pierwszym roku członkostwa i jesteś. Kilka słów więcej o zapisie.

Pamiętaj, że żołnierz ma obowiązek (art 342 ustawy o obronie ojczyzny) informowania przełożonych o dołączeniu do każdego stowarzyszenia. Musisz to zrobić od razu po dołączeniu do organizacji, np na druku „informacja”.

Wniosek o pozwolenie

Aby uzyskać pozwolenie, musisz złożyć do ŻW wniosek z niezbędnymi załącznikami:

1. Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim oraz statut stowarzyszenia. Dokumenty wystawia stowarzyszenie, do którego dołączysz, muszą być podpisane przez osobę uprawnioną (np. Prezesa Zarządu itp.). Dokumenty powinny być nie starsze niż 6 tygodni, podpisane i w oryginale. Pamiętaj o statucie: na tej podstawie ŻW ocenia, czy stowarzyszenie spełnia wymogi kolekcjonerskie.

2. Wyciąg z rozkazu Dowódcy JW o przydzieleniu broni służbowej lub zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej i posiadaniu broni służbowej.

3. Kopia dowodu osobistego (obie strony).

4. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu wzór w PDF

5. dwa zdjęcia w formacie 3 x 4cm

6. potwierdzenie opłaty administracyjnej za wydanie pozwolenia (242 zł), na odpowiednie konto dla danego OŻW. Numery kont na stronie KG ŻW.

7. Oświadczenie o zgodzie na administrację danymi osobowymi. Wzór oświadczenia.

Wniosek należy złożyć do oddziału ŻW właściwego dla miejsca stałego pobytu. Wzór wniosku w formacie .docx.

Rozsądne może być odszukanie wniosków tworzonych przez Twój OŻW. Niemal wszystkie oddziały ŻW mają takie wnioski na swoich stronach na milnet-z. Przyspiesza to procedurę, ponieważ niektóre oddziały proszą o dodatkowe załączniki takie jak CV lub życiorys.

Z ŻW warto komunikować się pisemnie, a nie telefonicznie. Przez telefon można czasem usłyszeć dziwne żądania, których nikt nie kieruje w oficjalnych pismach, z których trzeba się ewentualnie tłumaczyć.

Procedura wydania pozwolenia jest typowym postępowaniem administracyjnym: powinno trwać do 30 dni, w szczególnych przypadkach do 60 dni. W zależności od nakładu pracy w ŻW poczekasz około 45-60 dni na pozwolenie. W trakcie procedury zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy: żandarm Cię odwiedzi weryfikując Twoje miejsce zamieszkania, rozmawiając z domownikami, czasem sąsiadami. Wywiady są rutynowe, jeśli jesteś praworządnym obywatelem to nie masz się czym przejmować.

Po złożeniu wniosku.

Po złożeniu wniosku ŻW rozpoczyna postępowanie administracyjne na podstawie kodeksu postępowań administracyjnych (KPA). W trakcie procedury ŻW wystąpi o opinię specjalną do twojego dowódcy JW, może chcieć rozmawiać z Twoim przełożonym, wystąpi do policji o opinię na twój temat (dzielnicowy może cię odwiedzić), żołnierz z ŻW przeprowadzi wywiad w miejscu zamieszkania z Tobą i Twoimi sąsiadami oraz zostanie wysłane zapytanie do NFZ w sprawie chorób, które mogłyby być przeciwwskazaniem do wydania pozwolenia. Jest to standardowa procedura.

Po zebraniu materiału dowodowego zostanie wysłana informacja o zakończeniu postępowania dowodowego. Jeśli wcześniej ŻW nie chciało jakiś wyjaśnień teraz masz możliwość zajrzeć do akt sprawy i ustosunkować się na piśmie do wszystkiego co zostało zebrane. Warto z tego skorzystać, kiedy wiesz, że masz jakiś konflikt z dowódcą lub sąsiadami albo miałeś jakiś mały konflikt z prawem, który teoretycznie nie powinien być przeszkodą w zdobyciu pozwolenia. Pamiętaj, że jako strona masz prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu.

Kolejny dokument to już decyzja . Gratulujemy pozwolenia na broń.

Po otrzymaniu pozwolenia.

Przeczytaj otrzymaną decyzję o pozwoleniu. W treści będzie pouczenie o prawie do odwołania, tam będzie też termin uprawomocnienia się decyzji. Jeśli nie chcesz czekać do tego terminu, można wysłać pismo o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Jednocześnie możesz wysłać też wniosek o wydanie zaświadczeń do nabycia broni (promes).

Mając prawomocną decyzję, można wysłać wniosek wydanie zaświadczeń do nabycia broni (promes). Wzory wniosków o promesę: format .docx (żołnierz musi adresować wniosek do ŻW). Możesz skorzystać także z gotowego wzoru z Twojego OŻW.

Możesz wystąpić o zaświadczenia do zakupu ilości broni nie przekraczającej limitu w pozwoleniu. Czy np. dwa zaświadczenia o zakup 1 sztuk broni każdy oraz 1 zaświadczenie o zakup 3 sztuk broni (przydatne gdy kupujesz więcej na raz od jednego sprzedawcy). Abyś mógł złożyć wniosek o te 3 zaświadczenia, musisz mieć w pozwoleniu minimum 5 sztuk broni (2 x 1 + 3 = 5).
Promesy powinny zostać przygotowane niezwłocznie (nie dłużej niż 7 dni). Czas oczekiwania jest zależy od miejsca, rzadko kiedy promesy dostaje się od ręki, zwykle przychodzą pocztą po jakimś czasie (nawet 2-3 tygodnie, jeśli poczta się spóźnia).
Promesy są ważne bezterminowo, ale jest na nich Twój numer dowodu: jak dowód jest nieważny to i promesa.

Każde zaświadczenie wymaga opłaty skarbowej 17 zł. Występując o 3 zaświadczenia (tak jak powyżej, gdzie mamy 3 zaświadczenia na łącznie 5 sztuk broni) musisz załączyć dowód opłaty 3 x 17 = 51 zł. Numer konta do wpłaty jest taki sam jak do pozwolenia.

Mając zaświadczenie możesz kupić broń w odpowiednim sklepie z koncesją lub od innego strzelca. Broń musisz przechowywać w szafie (lub sejfie) klasy minimum S1: szafę należy kupić przed zakupem pierwszej sztuki.

Według prawa sejf S1 możesz przechowywać w dowolnym miejscu, nie musi być też przykręcony. Ale dla spokoju w przypadku kontroli najlepiej trzymać szafę w miejscu zamieszkania, a część żołnierzy przykręca ją do ściany lub podłogi. Oczekuj kontroli miejsca przechowywania broni wkrótce po zakupie pierwszej sztuki.

Po zakupie każdą sztukę broni musisz zarejestrować w OŻW w ciągu 5 dni od zakupu: osobiście, listem poleconym lub epuapem. Jeśli tego nie zrobisz, możesz utracić pozwolenie. Przykładowy wniosek o rejestrację: format .docx, (ten wniosek jest do KWP, Ty musisz pisać do ŻW, jak z pozwoleniem); możesz skorzystać też z wzoru wniosku z milnet-z. Przy rejestracji pierwszego egzemplarza broni otrzymasz legitymację posiadacza broni (czerwoną książeczkę).

Amunicję do broni możesz kupić wraz z bronią, lub później, na podstawie legitymacji posiadacza broni: w legitymacji będą wpisane kalibry, które możesz posiadać, zgodne z Twoją bronią.

Poruszaj się wyłącznie z bronią rozładowaną, posiadając przy sobie legitymację posiadacza broni. Strzelać można wyłącznie na legalnej strzelnicy, która posiada zatwierdzony regulamin.

Częste pytania

Jaki jest minimalny staż służby, aby ubiegać się o pozwolenie?

O pozwolenie może ubiegać się każdy, kto spełnia wymagania ustawowe. Chcąc skorzystać z ułatwień dla żołnierzy (brak badań, brak egzaminu) musisz być żołnierzem zawodowym z przydzieloną bronią służbową, ale nie ma żadnego minimalnego okresu służby.

Nie mając przydzielonej broni służbowej, będziesz musiał załączyć aktualne badania lekarskie, zgodne z wymogami ustawy o broni i amunicji.

Jeśli jesteś dopiero w służbie kandydackiej, to nie masz jeszcze statusu żołnierza zawodowego, obowiązuje Cię procedura cywilna.

Jeśli jesteś żołnierzem WOT, to o ile nie pracujesz na etacie w jednostce WOT, a tylko ćwiczysz weekendowo, to także obowiązuje Cię procedura cywilna, gdyż nie jesteś traktowany jak żołnierz zawodowy.

O czym trzeba pamiętać odnośnie stowarzyszeń kolekcjonerskich?

Stowarzyszenie jest uznawane za kolekcjonerskie, jeśli w statucie (lub regulaminie) ma zapis o kolekcjonowaniu broni palnej. Przed dołączeniem do stowarzyszenia warto sprawdzić statut, żeby wiedzieć, czy spełnione będą warunki.

Możesz należeć do kilku stowarzyszeń: nie ma tu ograniczeń. Możesz zmieniać stowarzyszenia kiedy zechcesz. Pamiętaj o spełnianiu wymogów, które stowarzyszenie stawia członkom (zwykle to regularne opłacanie składek członkowskich).

Stowarzyszenie po wykreśleniu Cię z list członków będzie informowało organy wydające pozwolenia o fakcie wykreślenia. Na tej podstawie ŻW może wysłać do Ciebie zapytanie, czy dalej spełniasz warunki do posiadania pozwolenia. Dlatego przed wykreśleniem z jednego stowarzyszenia, zadbaj o członkostwo w jakimś innym: brak członkostwa może spowodować, że utracisz pozwolenie!

Jaką broń można kupić na pozwolenie kolekcjonerskie?

Każdą cywilną, czyli strzelającą ogniem pojedynczym: pistolety, rewolwery, karabinki i karabiny, strzelby. To sprawna broń palna, z której możesz strzelać na legalnej strzelnicy, kupować amunicję, trenować.
Nie uzyskasz pozwolenia na broń samoczynną. Broń samoczynna jest w Polsce niedostępna dla cywilów.

Wniosek o pozwolenie podany powyżej jest wnioskiem „bez podziału”, czyli na 10 sztuk broni i sam wybierasz (później, podczas zakupów), czy to będzie np. 10 karabinów, czy mieszanka rodzajów broni. Niestety, część ŻW nie uznaje wniosków bez podziału, każąc doprecyzować jakie typy i rodzaje broni w jakich ilości chcesz kolekcjonować. Prawo nie wymaga takiego precyzyjnego ustalenia (stanowisko KGP) już na etapie wniosku, ale czasem trudno jest dyskutować.

Ilość sztuk broni, na które otrzymasz pozwolenie trochę zależy od konkretnego OŹẆ. Jeśli wystąpisz o większość ilość (np 30 sztuk), to istnieje ryzyko, że komendant zmniejszy tę ilość. Po wyczerpaniu miejsc w pozwoleniu możesz złożyć wniosek o rozszerzenie pozwolenia o kolejne sztuki.

O co pyta ŻW podczas wywiadu środowiskowego?

Pytania są różne, zależne od OŻW. Wśród typowych: czy masz konflikt z prawem, nadużywanie alkoholu, podejście domowników, dlaczego występujesz o broń, jakie masz relacje z sąsiadami etc. Zdarzają się również pytania o finanse (np. kredyty).

Co po odejściu do cywila?

Informujesz ŻW, że odchodzisz. Jako cywil będziesz pod kontrolą Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA) Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) odpowiedniej dla miejsca stałego pobytu. Obowiązują Cię takie same przepisy jak wcześniej, ale od tego momentu korespondencję przesyłasz już do swojego WPA.

Mam inne pytanie!

Zadaj je w wątku na naszym forum. Najpierw przeczytaj całą stronę, bo wiele rzeczy się już powyżej powtarza.

Scroll to Top