UWAGA!!! Po rejestracji zaloguj się na swój profil i uzupełnij dane. Inaczej profil nie będzie aktywny.


Dodatkowe informacje

Wymagania wobec kandydatów
Podanie wszystkich niezbędnychdanych osobowych (imię, nazwisko, adres, ewentualny adres do korespondencji) oraz opłacenie składki członkowskiej – wszystko możliwe po utworzeniu konta. Podanie informacji niezgodnych z prawdą jest niezgodne z przepisami i statutem organizacji i jest podstawą do natychmiastowego usunięcia ze stowarzyszenia.

Czemu muszę podawać PESEL?
Bo mając wielu członków jest sporo „Janów Kowalskich”. Stowarzyszenie musi wiedzieć komu wystawia dokumenty, zatem niezbędny jest jakiś identyfikator. W Polsce to PESEL.

Wymagania wobec członków
Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia, pomoc w działaniach organizacji przede wszystkim poprzez opłacenie składki członkowskiej. Składka członkowska nie podlega zwrotom.

Dlaczego mam zakładać konto?
Konto umożliwia Ci administrację danymi osobowymi, obsługę składek członkowskich, generowanie dokumentów (np potwierdzenia członkostwa w Stowarzyszeniu), udział w zawodach, szkoleniach, treningach i imprezach czy komunikację z innymi członkami przez forum lub wiadomości prywatne.
Konto stanowi oficjalny kanał komunikacji między Tobą, a stowarzyszeniem (i Zarządem Stowarzyszenia).

Co zrobicie z moim adresem e-mail?
Maila używamy do powiadomień w niektórych sprawach związanych z obsługą Twojego członkostwa. Za pomocą maila staramy się prowadzić Cię za rękę przez meandry procedur. Maile NIE są przekazywane innym.

Nie mam polskiego obywatelstwa, ale kliknę, że mam, bo chcę postrzelać.
Nie polecam łamać zasad, które są czytelnie opisane. Twoje konto zostanie zamknięte, członkostwo zakończone i nie otrzymasz zwrotu składki członkowskiej.

Zgoda na przetwarzanie danych
Rejestrując konto wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje Ci prawo wglądu, poprawiania i uzupełniania tych danych. Klauzula informacyjna RODO

Bezpieczeństwo przekazywanych danych
Stowarzyszenie dokłada starań, żeby przekazywane przez Ciebie dane były odpowiednio chronione. Nie przekazujemy ich osobom trzecim. Nie otrzymasz od nas niechcianych maili, nie ma możliwości reklamy wśród członków Stowarzyszenia.

Cały ruch na stronie Stowarzyszenia jest szyfrowany (HTTPS). Utrzymujemy zaszyfrowany, regularny backup danych. Nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane i poprawiane.

Twoje hasło jest szyfrowane. Nikt nie jest w stanie go odczytać. My też nie.

Scroll to Top